ZDARMA PRODUKT CBD V KAŽDÉM BALÍČKU
Can You Build a Tolerance to CBD Oil?

Můžete si vytvořit toleranci na CBD olej?

Content

Již několik let se mnoho lidí věnuje užívání CBD a způsobům, jakými může být jeho konzumace prospěšná. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak CBD interaguje s endokanabinoidním systémem těla a zda si člověk při dlouhodobém užívání může na tuto látku vybudovat toleranci.

Interakce CBD s organismem

Když se CBD dostane do těla, interaguje s endokanabinoidním systémem(ECS), který vytváří kanabinoidy za účelem přenosu signálů z mozkových receptorů CB1 a CB2 prostřednictvím nervového i imunitního systému.

Receptory CB1 se nacházejí v mozku a v celém těle, ale receptory CB2 se sice také nacházejí v mozku, ale jsou více koncentrovány v imunitním a gastrointestinálním systému.

Výzkum ukázal, že při interakci CBD s těmito receptory se zlepšují jejich schopnosti, a tím se zlepšuje funkčnost receptorů.

Co je to tolerance?

Tolerance může být někdy mylně interpretována jako obdoba závislosti nebo návyku, podobně jako může být člověk závislý na tabáku nebo kávě. Tolerance však vzniká tehdy, když,

je zapotřebí stále většího množství látky, aby se dostavily původní účinky.

Může se u uživatelů vyvinout tolerance na CBD olej?

Stručná odpověď zní ne. Tolerance na CBD není něco, co by bylo možné pozorovat u běžných uživatelů této látky. Velmi se liší od jiných kanabinoidů, jako je THC. Lidé si pravidelně vytvářejí toleranci na THC kvůli tomu, jakým způsobem interaguje s receptory CB1 v mozku. Když se THC váže na tyto receptory, napodobuje endokanabinoidy. To způsobuje, že endokanabinoidní systém vycítí potenciální nadměrnou aktivitu, a tak se sám reguluje směrem dolů.

Z tohoto důvodu se produkuje méně endokanabinoidů a endokanabinoidních receptorů, čímž se uživatel stává tolerantnějším k dané látce, v tomto případě THC. Poté bude uživatel k dosažení stejných účinků potřebovat stále větší množství a stane se příliš závislým.

Proč je CBD jiné?

CBD má naproti tomu s těmito receptory nepřímější interakci a váže se na ně jinak. Když se receptory setkají s CBD, nedojde k jejich znecitlivění jako v případě THC, a tak se uživatelé nedostanou do bodu, kdy by jejich tělo vyžadovalo tím více, čím déle je užíváno.

Ačkoli je výzkum CBD stále ještě v relativních začátcích, to, co bylo dosud zjištěno, se zdá být velmi slibné, pokud jde o to, zda si člověk na látku při dlouhodobém užívání vytvoří toleranci. Na rozdíl od konopí, kde si dlouhodobí uživatelé vytvoří toleranci na THC, se zdá, že důkazy pro CBD ukazují opačným směrem.

Studie a vědecké výzkumy týkající se užívání CBD oleje naznačují, že tolerance se nevytvoří a že při dlouhodobém užívání může ve výsledku vzniknout tzv. reverzní tolerance.

Co je to reverzní tolerance?

‘Reverzní tolerance’ je jev, kdy čím více je člověk vystaven určité látce, tím méně nakonec potřebuje pociťovat její účinky. Proto s postupem času budou uživatelé CBD oleje potřebovat stále menší a menší množství k tomu, co dříve vyžadovalo více.

Jak se dosahuje reverzní tolerance?

V konopí se nachází více než sto různých fytokanabinoidů, z nichž jedním je CBD. Podobně jako endokanabinoidy oba tyto kanabinoidy interagují s endokanabinoidním systémem těla. Protože CBD nepřímo spouští kanabinoidní receptory v ECS, aniž by se na ně vázal, časem se tím zvětší počet endokanabinoidů přirozeně produkovaných vaším tělem.

Čím vyšší je počet endokanabinoidů, tím méně CBD oleje je zapotřebí k tomu, abyste pocítili výhody dobře fungujícího endokanabinoidního systému.

Navzdory těmto objevům je zapotřebí mnohem důkladnějšího výzkumu CBD a jeho schopnosti dosáhnout “reverzní tolerance”. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby uživatel CBD oleje sám objevil, jak nejlépe tohoto stupně dosáhnout.

Bez ohledu na skutečnost, že CBD vás na rozdíl od látek s vysokým obsahem THC “nezfetuje”, by uživatelé měli začít užívat CBD s nižšími dávkami, aby si vyzkoušeli úroveň své tolerance. Postupem času by se dávka měla postupně zvyšovat.

Pokud začnete pociťovat zploštění účinků, přestože dávku stále zvyšujete, může to znamenat, že jste si na CBD vytvořili určitou toleranci. V tomto okamžiku se doporučuje, že by se dávka měla snížit.

Nejlepší způsob, jak dosáhnout konzistentních výsledků CBD

Nyní, když víme, že uživatelé si pravděpodobně nevyvinou toleranci na CBD – a dokonce se u nich může vyskytnout “obrácená tolerance” – jak mají z jeho užívání vytěžit maximální užitek?

Aby uživatelé co nejlépe pochopili, jaké účinky má CBD na jejich tělo, doporučujeme jim vést si podrobné a každodenní záznamy o užívání CBD.

To bude zahrnovat:

Jaké množství bylo užito
2. Čas, kdy bylo užito
3. Jaká byla koncentrace
4. Účinky (pokud nějaké byly), které měla na fyzické tělo i mysl.
5. V jaké formě bylo CBD užito

Produkty CBD jsou nyní k dispozici v řadě různých forem(žvýkačky, kapsle, krémy, oleje atd.), takže je možné, že různé produkty mohou přinést různé výsledky. Uživatelé tak možná budou muset strávit nějaký čas laděním dávkování, aby zjistili, jaké uspořádání je pro ně ideální.

Přestože je olej CBD obecně bezpečný a vhodný ke konzumaci, vždy se doporučuje, aby se lidé před jeho užíváním nejprve poradili se svým lékařem.

Comments: 0

Diskuze

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered by Caddy